Troms og Finnmark

 

Liberalistene Troms og Finnmark valgprogram 2019

Innledning

Liberalistene er et parti som setter individet i sentrum. Vi ønsker at mennesket skal få ta valg hver dag, og ikke bare hver eneste dag. Det betyr mindre makt til politikere, mer makt til deg, og at du for lov til å beholde mer av din hardt tjente penger.

Ditt liv – Ditt valg.

Noen utvalgte punkter vi går til valg på:

 • Motarbeide bompenger og GPS-basert målesystem.
 • Arbeide for å fjerne bomstasjoner om de blir satt opp.
 • Sørge for at penger som staten tar inn i vei- og bilrelaterte avgifter øremerkes vei og kollektivtrafikk.
 • Slå hardt ned på sløsing av skattepenger
 • Redusere ordførers lønn med 20%
 • Redusere varaordførers lønn med 20%
 • Redusere antall bystyremedlemmer til lovens minstekrav
 • Redusere lønninger til folkevalgte
 • Avskaffe kommunal bruk av drosjer for politikere og byråkrater
 • Fjerne ordninger med fratredelsesytelser, etterlønn, fallskjerm osv.
 • Sette tak på reiseregninger
 • Nedbetale kommunal gjeld
 • Motarbeide opptak av ny gjeld
 • Øke nedsalget av kommunale eiendommer
 • Fjerne kommunal inntektskatt
 • Fjerne kommunal eiendomsskatt
 • Fjerne kommunal formueskatt
 • Selge navnet til kommunale foretak til høystbydene «F. eks Google Badeland eller Apple Havn»
 • Innføre "grasrot"-andel på kulturbudsjettet
 • Beholde fritt brukervalg, men med en vri: kommunen setter kostnadsrammen og lar private konkurrere om å utføre oppgavene best mulig til fastsatt pris.
 • Videreføre brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Tillate høybygg i områder hvor bygget vil gå i ett med terrenget.
 • Definere Tromsø kommune som turistområde for å tillate søndagsåpne butikker.
 • Arbeide for at Tromsø skal være en kommune hvor oppdrett i åpne og lukkede anlegg er velkommen.

Grasrot-andel (kultur og idrett)

Kultur og idrett er en berikelse for mange og har flere positive 
ringvirkninger.

Vi vil at hoveddelen av midlene i kulturbudsjettet skal deles likt på 
alle stemmeberettigede i kommunen, som så kan gi sin andel til en
eller flere organisasjoner i frivillighetsregisteret.

Med andre ord, man gir bort etter samme prinsippet som "grasrotandelen".

Vi vil la borgere fordele sin "grasrot"-andel til frivillige organisasjoner.

Valgprogram 

Valgprogram Tromsø

Valgprogram Alta (PDF)

Utfyllende nasjonalt kommunevalgprogram (PDF)

Utfyllende nasjonalt kommunevalgprogram (PDF)